Genomförda miljörevisioner 2013

 • Bulldozer Reklambyrå
 • Lucky Lane
 • Safetron
 • Städkurir och Flytt Värmland
 • Kyrkogårdsförvaltningen i Karlstad

Genomförda revisioner 2012

 • Kyrkogårdsförvaltningen i Karlstad
 • Attityd i Karlstad

 

På uppdrag av Avika kommun reviderades

 • STF Vandrarhem Brunskog
 • GMS Arvika
 • NEKTAB
 • Centralköket Kostenheten Arvika

 

2012 Färdigställande av KLIMP-rapport

Konsultuppdrag för Tillväxtcentrum med insamling av data och färdigställande av rapport till Naturvårdsverket för KLIMP-projekt.

2012 Bo bra på äldre dar - utvärdering

KaMH fick i april 2012 i uppdrag av Vård-och omsorgsförvaltningen att genomföra en fristående utvärdering av Karlstads kommuns förstudie ”Tillgängliga och stimulerande utemiljöerutifrån Vinnova-modellen.

Miljödiplomeringsutbildning Fillipstads kommun

Uppdrag från näringslivskontoret att genomföra miljödiplomerings-utbildning för företag utifrån Värmlands modellen.

Copyright © All Rights Reserved