Konsulttjänster

Projektledning

KaMH erbjuder konsulttjänster i bland annat:

 

  • Skriva och göra strategiska bedömningar i olika projekt och uppdrag bland annat för beviljade statsbidrag, EU-bidrag med mera.
  • Skrivande av miljörapporter och utförande av miljöutredningar.
  • Olika former av inventeringar såsom natur- hälso- och sociala inventeringar samt uppföljning av projekt.

 

Vi kan hjälpa din organisation med att följa upp krav i upphandlingar såsom ställda miljö-, kvalitets- och sociala krav så att dessa faktiskt uppfylls av leverantören.

Mina erfarenheter har visat att för ett lyckat projekt är det projektledarens förmåga att leda projekt och inte projektledarens kunskap om själva projektet som har betydelse. Därför erbjuder KaMH projektledning av en driven, lyhörd och noggrann projektledare som vet vad som krävs för att ta ett projekt från start till mål. Jag har möjlighet att gå in och ta hela projektledaransvaret eller bara stötta med dom delar ni har behov av. KaMH har alltså möjlighet att gå in i olika typer av projekt och begränsas inte bara till miljöprojekt. Det kan röra sig om allt från att leda och driva ett evenemang/arrangemang på lokal nivå till beviljade EU-projekt.

Miljöutbildning

Miljörevision

Är ni i behov av vidareutveckling och inspiration inom miljöområdet? Vill ni lyfta och engagera era medarbetare i dagens miljöutmaningar? Vi har flerårig erfarenhet av att utbilda och inspirera politiker, tjänstemän och företag. KaMH utbildar inom Svensk miljöbas och kan därmed hjälpa ditt företag att nå kunskapskravet inom miljödiplomering.

Behöver du hjälp med revision utifrån ert ledningssystem? Karolina är utbildad revisor för Svensk miljöbas och genomför revisioner av ditt företag eller din organisation.

Miljörådgivning

Strategiskt miljöarbete

KaMH utför rådgivning inom miljöområdet. Det kan handla om att starta igång ett miljöarbete på ert företag t.ex. genom att införa ett ledningssystem eller vidareutveckla det miljöarbete ni redan har.

Är ni i behov av att strukturera, staka ut färdriktningen eller få till en hanterbar uppföljning av ert arbete; KaMH har flerårig erfarenhet av att arbeta fram strategiska dokument och mål inom miljöområdet. Naturvårdsprogram, miljömålsplaner, avfallsplan för kommunal verksamheter är något av det vi arbetar med.

Copyright © All Rights Reserved