Mitt mål är att påverka till en förbättring inom området miljö. Att påverka människor, ge dem nya kunskaper, så att de kan förändra sina vanor och beteenden vilket gynnar en bättre hälsa, natur och miljö.

Arbetslivserfarenheter

2012 - Projektledare miljödiplomering, Karlstads kommun

 

2008 - 2011 Klimat- och miljöstrateg, Karlstads kommun Arbetet innebar att tillämpa min förmåga att se helheter och brister och förbättra dem. Vidare innebar tjänsten bland annat att samarbeta och stötta andra förvaltningar och bolag i deras miljöarbete samt driva gemensamma projekt.

 

2007 - 2008 Miljöstrateg, Kils kommun

Arbetet innebar samarbete med många olika förvaltningar, myndigheter och föreningar, därmed tillämpning av min pedagogiska förmåga där jag rakt och tydligt nådde ut med mitt budskap för att möta olika människorna på deras nivå för att skapa förståelse för miljöfrågorna.

 

2006 - 2007 Naturvårdssamordnare, Kils kommun

I arbetet förmedlade jag kunskap och skapade förståelse för naturvårdsfrågor hos kommunala tjänstemän, politiker och hos allmänhet.

Utbildning

2011 - 2012

Miljörevisor, Svensk miljöbas

 

2002 - 2005 Kalmar Högskola, Kalmar

Magisterexamen i miljövetenskap med inriktning mot naturvård

 

2002 Karlstad Universitet, Karlstad

Biologi 20 poäng

 

2001 Karlstad Universitet, Karlstad

20 poäng Miljövetenskap, 10 poäng naturresurser, 7 poäng styrmedel, 3 poäng miljöhistoria och miljöetik

Copyright © All Rights Reserved