"Det började med ett tomt papper."

Sedan såddes ett gräsfrö under året 2011. Vid nyårsskiftet utvecklades tankarna och företaget KaMH startades i början på 2012. Företaget vilar på två ben; utbildning av hundägare och konsultverksamhet med inriktning mot miljö.

 

 

Jag har ambitionen att både kunden och jag ska växa under vårt samarbete och att nya idéer ska frodas oavsett vad uppdraget gäller. Jag strävar efter en kreativ miljö där det mesta är tillåtet, för av många frön som sås kan det bli några riktigt strålande idéer som sticker ut och lyser om man låter dem få växa till. Framförallt ska KaMH stå för KVALITET där kunden ska kunna vara säker i att ett uppdrag utförs till belåtenhet.

Copyright © All Rights Reserved