Heelwork to music

Precisionsarbete till musik, det är vad Heelwork to music handlar om.

HTM
Förkunskap
: God grundlydnad, hunden måste kunna vistas lös bland andra hundar.

Plats
: dog-o-rama, inomhus, Karlstad

Kursinnehåll:
Under kursen går vi igenom de tio olika positionerna som finns, övergångar mellan positioner, koreografi, musikval och motivationsträning.
Kostnad
: 1100 kr för 4 tillfällen
Datum/Tid
: Hösten 2014
Anmälan: Till kursanmälan

 

 

Comments are closed.