KURSER

Företaget KaMH har F-skattbevis
Min ambition är att utveckla varje ekipage så långt som möjligt utifrån varje förare och hunds förutsättningar och ambitioner. Efter genomgången kurs hos KaMH ska föraren ha god kännedom om hur och vad hon/han kan arbeta vidare med hos sin hund.

Samarbeten
KaMH ingår i ett sammarbete med Dog-o-rama hundhall i Karlstad där fem instruktör erbjuder ett gemensamt kursutbud under vinterhalvåret. Under sommarsässong genomförs flera av KaMHs kurser i sammarbete med Karlstads hundcenter.

Max sex-åtta deltagare
På  kurserna är det 6-8 platser för att kunna garantera att det finns tid och plats för varje ekipage att få den hjälp som man behöver.

Kursanmälan
Kursanmälan görs genom att följa länken kursanmälan och fylla i formuläret. Skulle kursen vara full har du möjlighet att maila mig och skriva upp dig på reservplats. För förfrågan om helgkurser eller privatträning maila på lina@kamh.se

Betalning av kursavgift görs till bankgiro: 810-0612

Kan inte delta vid ett tillfälle eller kurs
Kan du inte närvara på något tillfälle så var vänlig och hör av dig via telefon eller mail så behöver inte dina kursvänner vänta på dig i onödan. Kursavgift återbetalas enbart om deltagare eller dennes hund är sjuk och att det intygas av läkare eller veterinär.

Ta gärna kontakt med mig för att få material som gicks igenom tillfället du missade så att du och din hund inte missar värdefulla övningar.

Comments are closed.